شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ با سلام مي گويند چند دليل برا اصلح بودن فلاني ... ! مي گويم فقط يک دليل براي اصلح بودن دکتر جليلي آنهم اينکه دشمنان از آمدن دکتر جليلي مي ترسند و مي گويند بايد کاري کنيم که جليلي نيايد نه کس ديگر !
*مي گويم فقط يک دليل براي اصلح بودن دکتر جليلي آنهم اينکه دشمنان از آمدن دکتر جليلي مي ترسند و مي گويند بايد کاري کنيم که جليلي نيايد نه کس ديگر !*
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
حسين ميرزابيگي-4
رتبه 0
0 برگزیده
84 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
حسين ميرزابيگي-4 عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top